تماس با ما

تلفن تماس

056-32520942
989152070473+

ایمیل

peterganco@gmail.com

آدرس

خراسان جنوبی - شهرستان قائنات - بلوار سیمانشهر - چهار راه جهاد کشاورزی - پردیس شرکت های دانش بنیان - واحد فناور  215

تماس با شرکت یزدان پترگان آریا