تفاوت زرشک پفکی و اناری

پفکی اونم زرشک :)

زرشک پفکی روش چیدن  آن متفاوت است نسبت به زرشک اناری، به گونه ای که زرشک در آن به صورت شاخه ای از درختچه جدا می شود و بعد از چینش برای خشک شدن به اتاق های بزرگ انتقال می ...

صفر تا صد تفاوت زرشک پفکی با زرشک دانه اناری

زرشک(زرشک دانه اناری-زرشک پفکی-زرشک زیر تالاری)گیاهی بومی خراسان جنوبی شهرستان قائن و زیرکوه می باشد که در کشور های بسیاری یافت می شود . زرشک ها انواع مختلفی دارند که  زرشک دانه اناری و زرشک پفکی از جمله زرشک های ...