barberry

بهترین زرشک ایران کدام است؟

بهترین زرشک ایران در خراسان میباشد ...

زرشک پفکی چیست؟

امروز قصد داریم بطور خلاصه شرح دهیم که زرشک پفکی از کدام گونه زرشک بدست می آید و فرایند تولید آن چیست؟ زرشک پفکی از زرشک قرمز خراسان جنوبی تولید می گردد. نام علمی این زرشک Berberis vulgaris است. ...